Bản tin di trú quốc tế

BREAKING NEWS

BREAKING NEWS

Chính phủ Úc sáng nay vừa ra thông cáo báo chí mới nhất về quyết định của mình đối với loại hình Thị thực Đầu Tư 188 và 132.
Ngân sách mới của Úc ảnh hưởng đến các dạng visa tay nghề thế nào?

Ngân sách mới của Úc ảnh hưởng đến các dạng visa tay nghề thế nào?

Chính phủ Úc sẽ tập trung vào việc thu hút những di dân có tay nghề cao, chẳng hạn như số lượng visa Global Talent tăng gấp 3 lần, và ưu tiên những người xin visa tại Úc để phục hồi kinh tế, sau khi biên giới quốc tế mở cửa trở lại.
QUỐC TỊCH, SONG TỊCH VÀ ĐA TỊCH CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

QUỐC TỊCH, SONG TỊCH VÀ ĐA TỊCH CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Các quy định về Quốc tịch, Song tịch và Đa tịch của các nước trên thế giới
Cập nhật đề cử của Tiểu bang / Lãnh thổ Úc cho thị thực diện Tay nghề và Kinh doanh tháng 8 năm 2020

Cập nhật đề cử của Tiểu bang / Lãnh thổ Úc cho thị thực diện Tay nghề và Kinh doanh tháng 8 năm 2020

Dưới đây là trạng thái tóm tắt hiện tại, theo sau là mô tả chi tiết cho từng tiểu bang và vùng lãnh thổ.
Người Mỹ xin 'bùa hộ mệnh' quốc tịch ngoại giữa đại dịch

Người Mỹ xin 'bùa hộ mệnh' quốc tịch ngoại giữa đại dịch

Khi Covid-19 tàn phá nước Mỹ và hộ chiếu quyền lực của nước này giảm giá trị, không ít người Mỹ vội vã tìm "bùa hộ mệnh" thứ hai.