Thường trú

VISA 888 ĐẦU TƯ KINH DOANH SÁNG TẠO
Visa 888 – Đầu tư Kinh doanh Sáng tạo (thường trú) là visa tiếp nối của dòng visa 188A 188B 188C cho phép các doanh nhân, nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp tiếp tục hoạt động tại Úc và trở thành thường trú nhân Úc.

Lưu trú

Vĩnh viễn

Thời gian xét duyệt

Không có thời gian tiêu chuẩn

Khi sở hữu visa này bạn có thể:

 • Vận hành một doanh nghiệp mới hoặc sẵn có tại Úc
 • Sống, làm việc và học tập tại Úc vô thời hạn
 • Bảo lãnh các thành viên gia đình đủ điều kiện đến Úc sinh sống
 • Nộp đơn xin quốc tịch Úc, nếu đủ điều kiện

Yêu cầu

 • Đã có visa tạm trú 188
 • Đạt các yêu cầu về kinh doanh, đầu tư của từng loại thị thực
 • Nhận được đề cử từ bang

 

Để nộp hồ sơ visa 888, bạn là người đã nắm giữ visa 188A, 188B, 188C và đã thực hiện các cam kết đầu tư kinh doanh của mình, nghĩa là:

 • Diện đầu tư kinh doanh 188A: cơ sở kinh doanh bạn ở Úc đã đạt được các tiêu chí về doanh số, vốn đầu tư, sử dụng lao động.
 • Diện đầu tư trái phiếu, quỹ đầu tư, chứng khoán 188B hoặc 188C: bạn đã duy trì các khoản đầu tư vào trái phiếu, quỹ đầu tư ... trong 4 năm như cam kết.

 

 • Tiếp tục sở hữu và quản lý một doanh nghiệp tại Úc
 • Tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc
 • Visa thường trú vĩnh viễn cho bạn và gia đình tại Úc
 • Tự do ra vào Úc trong 5 năm
 • Được tham gia vào chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Úc
 • Thi lên quốc tịch khi đủ điều kiện

 

Người nộp đơn xin visa 888  phải đang nắm giữ visa 188 hoặc các visa có liên quan đến visa 888, có thể là visa 444 hoặc visa 457, người nộp đơn

đã tuân thủ các điều kiện về thị thực đó và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về thu nhập chịu thuế

 

Chi phí nộp đơn là 2,590 AUD đối với đương đơn