Thường trú

Tier 1 – Investor VISA CƯ TRÚ CHO NHÀ ĐẦU TƯ
VISA CƯ TRÚ CHO NHÀ ĐẦU TƯ
Đây là loại visa đầu tư tài chính. Visa này cho phép nhà đầu tư đi cùng gia đình, tự do kinh doanh tại Anh

 

Đây là loại visa đầu tư tài chính. Visa này cho phép nhà đầu tư đi cùng gia đình, tự do kinh doanh tại Anh và được xin nhập tịch sau một khoảng thời gian cư trú nhất định. Vương quốc Anh đã vận hành một lộ trình nhập cư cho các nhà đầu tư từ năm 1994, theo đó, các nhà đầu tư mong muốn được quyền cư trú tại Anh quốc được yêu cầu nắm giữ ít nhất 2 triệu bảng Anh đầu tư vào doanh nghiệp Anh .

 

 

  • Nhà đầu tư phải từ 18 tuổi trở lên
  • Ứng viên được yêu cầu chứng minh khoản đầu tư từ 2 triệu bảng vào trái phiếu doanh nhiệp của Anh hoặc vốn trong các công ty đang hoạt động và kinh doanh tại Anh trong vòng hai năm.
  • Có thể chứng minh rằng các quỹ đầu tư cá nhân thuộc về quyền sở hữu của nhà đầu tư
  • Có tài khoản ngân hàng tại Anh
  • Có kinh tế độc lập.

 

  • Nhà đầu tư có thể làm việc, kinh doanh hoặc học tập tại Vương quốc Anh.
  • Được quyền đăng ký Quốc tịch sau 2 năm nếu đầu tư từ 10 triệu bảng Anh, sau 3 năm nếu đầu tư từ 5 triệu bảng Anh.
  • Yêu cầu cư trú cũng được nới lỏng từ năm 2011, cho phép lên tới 180 ngày vắng mặt mỗi năm cho các nhà đầu tư.