VISA 188D DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ CAO CẤP
Đây là Thị thực tạm thời này dành cho những nhà đầu tư được Austrade đề cử và đầu tư ít nhất 15 triệu AUD vào các khoản đầu tư của Úc và / hoặc đóng góp từ thiện.

Lưu trú

4 năm 3 tháng

Thời gian xét duyệt

Không có thời gian tiêu chuẩn cho việc xét duyệt loại visa này

Khi sở hữu visa này bạn có thể:

 • Triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc
 • Ở lại Úc trong vòng 4 năm 3 tháng
 • Nộp đơn xin lên thị thực thường trú 888

Yêu cầu

 • Được Uỷ ban thương mại và đầu tư Úc (Austrade) đề cử
 • Được mời nộp đơn xin thị thực này
 • Đầu tư ít nhất 15 triệu AUD vào các khoản đầu tư của Úc và / hoặc đóng góp từ thiện đáp ứng các yêu cầu nhất định
 • Có ý định giữ khoản đầu tư trong toàn bộ thời gian của thị thực (ngoại trừ khoản đóng góp từ thiện)

 

 • Được Uỷ ban thương mại và đầu tư Úc (Áustrade) đề cử
 • Được mời nộp đơn xin thị thực này
 • Trước tiên, bạn phải Nộp Thư đề đạt nguyện vọng (EOI). Nếu Austrade chấp nhận EOI của bạn và đề cử bạn, chúng tôi sẽ mời bạn nộp đơn xin thị thực này.

 • Đầu tư ít nhất 15 triệu AUD vào các khoản đầu tư của Úc và / hoặc đóng góp từ thiện đáp ứng các yêu cầu nhất định
  • Người nộp đơn phải thực hiện khoản đầu tư ít nhất 15 triệu AUD vào quỹ đầu tư cao cấp, bao gồm:
   • Chứng khoán niêm yết trên sàn Úc
   • Trái phiếu chính phủ hoặc bang/vùng lãnh thổ
   • Trái phiếu doanh nghiệp do một tổ chức niêm yết tại Úc phát hành (hoặc công ty con thuộc sở hữu của công ty niêm yết tại Úc) hoặc đầu tư được trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Úc
   • Công ty TNHH tại Úc
   • Bất động sản ở Úc không bao gồm nhà ở
   • Niên kim trả chậm do các công ty nhân thọ có đăng ký của Úc cấp
   • Quỹ từ thiện được Chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ phê duyệt
  • Để trở thành một quỹ đủ điều kiện, một yêu cầu nữa là tiền mặt không được vượt quá 20% tài sản và các công cụ phái sinh của quỹ này chỉ được sử dụng cho mục đích quản lý rủi ro.
  • Các nhà đầu tư cao cấp có thể chọn để thực hiện một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư của họ bằng cách quyên góp từ thiện (được chứng thực bởi chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ.
  • Việc đầu tư cần phải tuân thủ:
   • Thu nhập mà bạn kiếm được từ khoản đầu tư cao cấp tuân thủ tại Úc phải chịu thuế theo luật thuế của Úc.
   • Bạn cũng phải có một cam kết thực sự tiếp tục hoạt động đầu tư tại Úc sau khi visa của bạn kết thúc.
   • Không thực hiện đầu tư phí bảo hiểm của bạn trước khi bạn nộp đơn xin thị thực. Khi bạn đã nộp đơn, nếu chúng tôi hài lòng, bạn đáp ứng các tiêu chí khác để cấp visa, bạn sẽ được mời thực hiện một khoản đầu tư cao cấp bắt buộc.
 • Có tài sản ròng ít nhất 15 triệu AUD
 • Bạn phải có tài sản ròng ít nhất 15 triệu AUD. Những tài sản này có thể thuộc về bạn, đối tác của bạn hoặc bạn và đối tác của bạn kết hợp.
 • Bạn và đối tác của bạn không được có lịch sử tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư có tính chất không được chấp nhận ở Úc.
 • Bạn phải đồng ý không đưa ra bất kỳ hành động nào chống lại Liên bang đối với bất kỳ tổn thất nào liên quan đến khoản đầu tư cao cấp tuân thủ của bạn.
 • Không có khoản nợ đối với Chính phủ Úc
 • Nếu bạn hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình nợ tiền của Chính phủ Úc, bạn hoặc họ phải trả lại hoặc có một thỏa thuận được chấp thuận để trả lại.
 • Chưa có visa bị hủy hoặc đơn bị từ chối
 • Bạn có thể không đủ điều kiện cho thị thực này nếu bạn đã bị hủy visa hoặc từ chối khi bạn ở Úc.

 

 • Triển khai hoạt động đầu tư tại Úc
 • Ở lại Úc trong vòng 4 năm 3 tháng
 • Nộp đơn xin lên thị thực thường trú 888
 • Ra vào Úc nhiều lần trong khoảng thời gian hiệu lực của thị thực
 • Đây là một thị thực tạm thời. Bạn phải nộp đơn xin thị thực mới nếu bạn muốn ở lại lâu hơn. Khi bạn có thị thực này, bạn có thể nộp đơn xin thường trú thông qua thị thực 888 với một số yêu cầu nhất định.
 • Nếu bạn cần thêm thời gian để đăng ký thường trú, bạn có thể nộp đơn xin thị thực 188 mới. Nếu được cấp, bạn sẽ có thể đi đi lại và sinh sống tại Úc trong 6 năm sau ngày cấp thị thực 188 ban đầu. Bạn chỉ có thể gia hạn một lần nữa và được cấp thị thực này một lần.
 • Bảo lãnh cho gia đình cùng sinh sống tại Úc trong thời hạn hiệu lực của thị thực

 

 • Gửi báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính, tài sản cá nhân
 • Gửi hồ sơ gốc để sao y công chứng
 • Gửi Thư Đề đạt nguyện vọng (EOI) lên SkillSelect theo bang
 • Nhận Đề cử và Thư mời Nộp đơn Xin cấp thị thực
 • Nộp hồ sơ lên DHA
 • Thẩm định tài sản, chứng minh nguồn tiền, kiểm toán
 • Khám sức khoẻ
 • Thực hiện đầu tư bắt buộc
 • Nhận kết quả
 • Kiểm soát đầu tư (Trong 2 năm đầu)
 • Xin thường trú

 

 

 • Chi phí nộp đơn từ 9,455 AUD đối với người nộp đơn chính
 • 4,725 AUD cho người phụ thuộc trên 18 tuổi
 • 2,365 AUD cho người phụ thuộc dưới 18 tuổi.