Thường trú

VISA 132 VISA DIỆN DOANH NHÂN TÀI NĂNG
VISA DIỆN DOANH NHÂN TÀI NĂNG
Thị thực vĩnh viễn có sẵn cho người nộp đơn theo hai diện: Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và Doanh nhân đầu tư mạo hiểm

Visa Kinh doanh tài năng 132 là thị thực vĩnh viễn có sẵn cho người nộp đơn theo hai diện: Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả (dành cho những người có quyền sở hữu trong các doanh nghiệp lớn) và Doanh nhân đầu tư mạo hiểm (dành cho những người tham gia vào quỹ đầu tư mạo hiểm ít nhất 1 triệu AUD)

 

 

Được chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc đề cử di cư sang Úc.

 • Được mời đăng ký qua hệ thống SkillSelect
 • Thực hiện đúng cam kết thành lập một doanh nghiệp mới hoặc tham gia vào một doanh nghiệp hiện có, và để duy trì quyền lợi sở hữu đáng kể, và được tham gia vào việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp tại Úc

Kết quả kinh doanh theo đúng mục tiêu chỉ định

 • Dưới 55 tuổi, trừ khi chính phủ chỉ định tiểu bang hoặc lãnh thổ xác nhận rằng hoạt động kinh doanh được đề xuất là có lợi ích kinh tế đặc biệt.
 • Trong ít nhất 2 trong 4 năm tài chính gần nhất có:
  • tài sản ròng doanh nghiệp tối thiểu 400.000 AUD; hoặc là
  • 10% quyền sở hữu của doanh nghiệp nếu nó là một công ty niêm yết công khai.
  • Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm ít nhất 3 triệu AUD trong 2 trong 4 năm tài chính vừa qua
 • Bạn có tài sản ròng ít nhất 1.5 triệu AUD.

Đối với doanh nhân đầu tư mạo hiểm

 • Đối với Doanh nhân đầu tư mạo hiểm, phải có thỏa thuận tài trợ vốn mạo hiểm ít nhất 1 triệu AUD thông qua một công ty Úc là thành viên của Hiệp hội đầu tư mạo hiểm Úc (AVCAL).
 • Thay đổi hoạt động kinh doanh có thể cực kỳ phức tạp và thậm chí ảnh hưởng đến cơ hội xét duyệt visa.

 

 • Ở lại Úc vô thời hạn
 • Tiếp tục đầu tư và kinh doanh tại Úc
 • Đăng ký tham gia chương trình Medicare, Úc để được chăm sóc và chi phí liên quan đến sức khỏe
 • Tài trợ người thân đủ điều kiện cho thường trú

 

Chi phí nộp đơn là 7.855 AUD đối với đương đơn và 3.930 AUD đối với người đi kèm