VISA 188B DIỆN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU
DIỆN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU
Đây là Thị thực tạm thời với yêu cầu bạn đầu tư ít nhất 1,5 triệu AUD vào Nhà nước hoặc Lãnh thổ Úc và duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc.

Lưu trú

4 năm 3 tháng

Thời gian xét duyệt

Không có thời gian tiêu chuẩn cho việc xét duyệt loại visa này

Khi sở hữu visa này bạn có thể:

 • Thực hiện hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc
 • Bảo lãnh các thành viên gia đình đủ điều kiện trong thời gian tạm trú
 • Nộp đơn xin lên thị thực thường trú 888

Yêu cầu

 • Đầu tư 1,5 triệu AUD vào Nhà nước hoặc Lãnh thổ Úc
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú
 • Sở hữu tổng tài sản cá nhân và kinh doanh ròng ít nhất là 2,25 triệu AUD

 • Bạn phải được đề cử bởi một cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc, trước khi được mời nộp đơn xin thị thực này.
 • Bạn phải có một ý định thực sự để sống ít nhất 2 năm tại Bang hoặc Lãnh thổ nơi bạn đã thực hiện đơn xin đầu tư.
 • Bạn và đối tác của bạn không được có lịch sử tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư có tính chất không được chấp nhận ở Úc.
 • Người nộp đơn có tài sản kinh doanh và cá nhân tối thiểu 2.25 triệu AUD trong 2 năm tài chính gần nhất
 • Dưới 55 tuổi, trừ khi nhà nước hoặc lãnh thổ được chỉ định xác nhận rằng người nộp đơn sẽ mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt;
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú
 • Người nộp đơn phải đầu tư 1.5 triệu AUD vào trái phiếu Nhà nước hoặc Lãnh thổ Úc trước khi cấp visa
 • Có 3 năm kinh nghiệm trong việc quản lý một doanh nghiệp hoặc qũy đầu tư và đã thể hiện kỹ năng quản lý cao

 • Trong ít nhất 1 trong 5 năm tài chính, người nộp đơn có:
  • Quản lý một doanh nghiệp với 10% cổ phần; hoặc là
  • Quản lý các khoản đầu tư ít nhất 1.5 triệu AUD
  • Các khoản đầu tư đủ điều kiện bao gồm:
   • Vốn đầu tư trong một doanh nghiệp
   • Tiền gửi
   • Cổ phiếu hoặc trái phiếu
   • Bất động sản
   • Vàng
   • Cho vay để kinh doanh
 • Không có khoản nợ đối với Chính phủ Úc
 • Nếu bạn hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình nợ tiền của Chính phủ Úc, bạn hoặc họ phải trả lại hoặc có một thỏa thuận được chấp thuận để trả lại.
 • Chưa có visa bị hủy hoặc đơn bị từ chối
 • Bạn có thể không đủ điều kiện cho thị thực này nếu bạn đã bị hủy visa hoặc từ chối khi bạn ở Úc.

​​​​​​

 

 • Triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc
 • Ở lại Úc trong vòng 4 năm 3 tháng
 • Nộp đơn xin lên thị thực thường trú 888
 • Ra vào Úc nhiều lần trong khoảng thời gian hiệu lực của thị thực
 • Ở lại lâu hơn
  • Đây là một thị thực tạm thời. Bạn phải nộp đơn xin thị thực mới nếu bạn muốn ở lại lâu hơn. Khi bạn có thị thực này, bạn có thể nộp đơn xin thường trú thông qua thị thực 888 với một số yêu cầu nhất định.

 

 • Nếu bạn cần thêm thời gian để đăng ký thường trú, bạn có thể nộp đơn xin thị thực 188 mới. Nếu được cấp, bạn sẽ có thể đi đi lại và sinh sống tại Úc trong 6 năm sau ngày cấp thị thực 188 ban đầu. Bạn chỉ có thể gia hạn một lần nữa và được cấp thị thực này một lần.
 • Bảo lãnh cho gia đình cùng sinh sống tại Úc trong thời hạn hiệu lực của thị thực.

 

 

 • Gửi báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính, tài sản cá nhân
 • Gửi hồ sơ gốc để sao y công chứng
 • Gửi Thư Đề đạt nguyện vọng (EOI) lên SkillSelect theo bang
 • Nhận Đề cử và Thư mời Nộp đơn Xin cấp thị thực
 • Nộp hồ sơ lên DHA
 • Thẩm định tài sản, chứng minh nguồn tiền, kiểm toán
 • Khám sức khoẻ
 • Thực hiện đầu tư bắt buộc
 • Nhận kết quả
 • Kiểm soát đầu tư (Trong 2 năm đầu)
 • Xin thường trú

 

 

 • Chi phí nộp đơn từ 5.375 AUD đối với người nộp đơn chính
 • 2.685 AUD cho người phụ thuộc trên 18 tuổi
 • 1.345 AUD cho người phụ thuộc dưới 18 tuổi.