VISA 188E DIỆN DOANH NHÂN KHỞI NGHIỆP
Đây là Thị thực tạm thời cho phép bạn thực hiện các hoạt động kinh doanh tại Úc

Lưu trú

4 năm 3 tháng

Thời gian xét duyệt

Chưa có sẵn do số lượng đơn xin thị thực loại này thấp

Khi sở hữu visa này bạn có thể:

 • Triển khai hoạt động kinh doanh tại Úc
 • Bảo lãnh cho các thành viên trong gia đình sinh sống tại Úc trong thời gian hiệu lực của visa
 • Nộp đơn xin lên thị thực thường trú 888

Yêu cầu

 • Thực hiện, hoặc đề xuất thực hiện, một hoạt động kinh doanh bắt buộc ở Úc
 • Cam kết tài trợ ít nhất 200.000 AUD để thực hiện hoạt động kinh doanh tại Úc
 • Chứng minh kế hoạch kinh doanh của bạn
 • Đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu

 

 • Bạn phải được đề cử bởi một cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc, trước khi được mời nộp đơn xin thị thực này.
 • Được mời nộp đơn xin thị thực này
 • Trước tiên, bạn phải Nộp Thư đề đạt nguyện vọng (EOI). Nếu Austrade chấp nhận EOI của bạn và đề cử bạn, chúng tôi sẽ mời bạn nộp đơn xin thị thực này.
 • Dưới 55 tuổi, trừ khi nhà nước hoặc lãnh thổ được chỉ định xác nhận rằng người nộp đơn sẽ mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt
 • Thực hiện, hoặc đề xuất thực hiện, một hoạt động kinh doanh bắt buộc ở Úc
  • Hoạt động kinh doanh bắt buộc phải liên quan đến một ý tưởng sáng tạo sẽ dẫn đến:
   • thương mại hóa sản phẩm hoặc dịch vụ tại Úc, hoặc
   • phát triển một doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp ở Úc
  • Hoạt động này không được liên quan đến bất kỳ loại nào sau đây:
   • Bất động sản nhà ở
   • thuê lao động
   • mua một doanh nghiệp hiện có hoặc nhượng quyền thương mại tại Úc
 • Chứng minh kế hoạch kinh doanh của bạn
 • Đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu
 • Chưa có visa bị hủy hoặc đơn bị từ chối
 • Bạn có thể không đủ điều kiện cho thị thực này nếu bạn đã bị hủy visa hoặc từ chối khi bạn ở Úc.

 

 • Cam kết tài trợ ít nhất 200.000 AUD để thực hiện hoạt động kinh doanh tại Úc
  • Nguồn Tài trợ phải từ một trong các chủ thể sau:
   • Chính quyền liên bang
   • Chính quyền tiểu bang hoặc lãnh thổ
   • Tổ chức nghiên cứu hoặc sáng tạo được tài trợ công khai
   • Nhà cung cấp giáo dục đại học được chỉ định
   • Nhà đầu tư đã đăng ký làm Đối tác Liên doanh Vốn đầu tư Úc hoặc Đối tác Đầu tư mạo hiểm Đầu tư Giai đoạn Đầu
   • Ít nhất 10% kinh phí phải được trả cho doanh nghiệp trong vòng 12 tháng kể từ khi hoạt động bắt đầu ở Úc.
   • Chủ thể kinh doanh phải là chính bạn hoặc 1 công ty, đối tác
  • Bạn phải có ít nhất 30% lợi nhuận doanh nghiệp này
  • Bạn cần có kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh này cần lưu ý ý tưởng sáng tạo của bạn liên quan đến:
   • thương mại hóa sản phẩm hoặc dịch vụ tại Úc, hoặc
   • sự phát triển của doanh nghiệp ở Úc
   • Tất cả các khoản tài trợ được cung cấp hoặc sẽ được cung cấp cho các doanh nghiệp theo thỏa thuận
 • Không có khoản nợ đối với Chính phủ Úc
 • Nếu bạn hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình nợ tiền của Chính phủ Úc, bạn hoặc họ phải trả lại hoặc có một thỏa thuận được chấp thuận để trả lại.

 

 

 

 

 

 • Ở lại lâu hơn
  • Đây là một thị thực tạm thời. Bạn phải nộp đơn xin thị thực mới nếu bạn muốn ở lại lâu hơn. Khi bạn có thị thực này, bạn có thể nộp đơn xin thường trú thông qua thị thực 888 với một số yêu cầu nhất định.
  • Nếu bạn cần thêm thời gian để đăng ký thường trú, bạn có thể nộp đơn xin thị thực 188 mới. Nếu được cấp, bạn sẽ có thể đi đi lại và sinh sống tại Úc trong 6 năm sau ngày cấp thị thực 188 ban đầu. Bạn chỉ có thể gia hạn một lần nữa và được cấp thị thực này một lần.
 • Triển khai hoạt động kinh doanh tại Úc
 • Ở lại Úc trong vòng 4 năm 3 tháng
 • Nộp đơn xin lên thị thực thường trú 888
 • Bảo lãnh cho gia đình cùng sinh sống tại Úc trong thời hạn hiệu lực của thị thực
 • Ra vào Úc nhiều lần trong khoảng thời gian hiệu lực của thị thực

 

 

 • Gửi báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính, tài sản cá nhân
 • Gửi hồ sơ gốc để sao y công chứng
 • Gửi Thư Đề đạt nguyện vọng (EOI) lên SkillSelect theo bang
 • Nhận Đề cử và Thư mời Nộp đơn Xin cấp thị thực
 • Nộp hồ sơ lên DHA
 • Thẩm định tài sản, chứng minh nguồn tiền, kiểm toán
 • Khám sức khoẻ
 • Thực hiện đầu tư kinh doanh
 • Nhận kết quả
 • Kiểm soát đầu tư (Trong 2 năm đầu)

 

 

 • Chi phí nộp đơn từ 4,045 AUD đối với người nộp đơn chính
 • 2,025 AUD cho người phụ thuộc trên 18 tuổi
 • 1,010 AUD cho người phụ thuộc dưới 18 tuổi.