Thường trú

VISA 191 THƯỜNG TRÚ NHÂN DIỆN TAY NGHỀ
Visa 191 là visa diện tay nghề trong đó đương đơn nộp hồ sơ xin visa được chính phủ tiểu bang bảo lãnh, hoặc do một thành viên của gia đình bảo lãnh.

Lưu trú

Vĩnh viễn

Thời gian xét duyệt

Thời gian xử lý thực tế có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh từng trường hợp.

Khi sở hữu visa này bạn có thể:

 • Sống, làm việc và học tập tại Úc vô thời hạn
 • Bảo lãnh các thành viên gia đình đủ điều kiện đến Úc sinh sống
 • Nộp đơn xin quốc tịch Úc, nếu đủ điều kiện

Yêu cầu

 • Có thị thực tạm thời đủ điều kiện
 • Đã sống ít nhất 3 năm và có thu nhập chịu thuế
 • Tuân thủ các điều kiện của thị thực

 

 • Có thị thực tạm thời đủ điều kiện
 • Đã sống ít nhất 3 năm và có thu nhập chịu thuế
 • Tuân thủ các điều kiện của thị thực
 • Bạn phải ở Úc khi bạn nộp đơn xin thị thực này. Bạn cũng phải ở Úc để cấp visa này.

 

 • Sống, làm việc và học tập tại các vùng chỉ định của Úc vô thời hạn
 • Bảo lãnh các thành viên gia đình đủ điều kiện đến Úc sinh sống
 • Ghi danh vào chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Úc, Medicare
 • Nộp đơn xin quốc tịch Úc, nếu đủ điều kiện
 • Du lịch đến và đi từ Úc trong 5 năm

 

Để đáp ứng các yêu cầu của thị thực vĩnh viễn, người nộp đơn phải có thị thực loại phụ 491 hoặc 494 trong ít nhất 3 năm,

đã tuân thủ các điều kiện về thị thực đó và đã đáp ứng tối thiểu yêu cầu thu nhập chịu thuế.

 

Có một khoản phí cơ bản cho người nộp đơn chính, sẽ được thông báo gần hơn với ngày bắt đầu.