VISA 188C DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ LỚN
Thị thực tạm thời này dành cho những người đầu tư ít nhất 5 triệu AUD vào các khoản đầu tư của Úc đáp ứng các yêu cầu nhất định và duy trì hoạt động đầu tư tại Úc.

Lưu trú

4 năm 3 tháng

Thời gian xét duyệt

Không có thời gian tiêu chuẩn cho việc xét duyệt loại visa này

Khi sở hữu visa này bạn có thể:

 • Thực hiện hoạt động đầu tư tại Úc
 • Nộp đơn xin lên thị thực thường trú 888

Yêu cầu

 • Bạn phải được mời nộp đơn xin thị thực này
 • Được đề cử bởi một cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ hoặc Austrade để đầu tư ít nhất 5 triệu AUD đáp ứng các yêu cầu nhất định và có ý định thực sự để giữ khoản đầu tư đó trong ít nhất 4 năm
 • Có ý định thực sự sống ở Bang hoặc Lãnh thổ mà cơ quan chính phủ chỉ định bạn

 

​​​​​

 • Bạn phải được đề cử bởi một cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc, trước khi được mời nộp đơn xin thị thực này.
 • Bạn phải được mời nộp đơn xin thị thực này
 • Được đề cử bởi một cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ hoặc Austrade để đầu tư ít nhất 5 triệu AUD đáp ứng các yêu cầu nhất định và có ý định thực sự để giữ khoản đầu tư đó trong ít nhất 4 năm. Khoản đầu tư này phải tuân thủ đầu tư vào:
  • Ít nhất 500.000 AUD vào quỹ đầu tư tăng trưởng và mạo hiểm đầu tư mạo hiểm vào các công ty khởi nghiệp và công ty tư nhân nhỏ
  • Ít nhất 1,5 triệu AUD trong các quỹ đầu tư vào các công ty mới nổi được niêm yết trên thị trường chứng khoán Úc.
  • Một khoản đầu tư cân bằng lên tới 3 triệu AUD vào các quỹ đầu tư tài sản, bao gồm các công ty niêm yết trên sàn ASX, trái phiếu doanh nghiệp Úc, trái phiếu niên kim và bất động sản thương mại

 

 • Có ý định thực sự sống ở Bang hoặc Lãnh thổ mà cơ quan chính phủ chỉ định bạn
 • Bạn và đối tác của bạn phải không có lịch sử tham gia vào các hoạt động đầu tư hoặc kinh doanh có tính chất không được chấp nhận ở Úc
 • Không có khoản nợ đối với Chính phủ Úc

Nếu bạn hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình nợ tiền của Chính phủ Úc, bạn hoặc họ phải trả lại hoặc có một thỏa thuận được chấp thuận để trả lại.

 • Chưa có visa bị hủy hoặc đơn bị từ chối

Bạn có thể không đủ điều kiện cho thị thực này nếu bạn đã bị hủy hoặc từ chối visa khi bạn ở Úc.

 

 

 • Triển khai hoạt động đầu tư tại Úc
 • Ở lại Úc trong vòng 4 năm 3 tháng
 • Nộp đơn xin lên thị thực thường trú 888
 • Ra vào Úc nhiều lần trong khoảng thời gian hiệu lực của thị thực
 • Ở lại lâu hơn
 • Đây là một thị thực tạm thời. Bạn phải nộp đơn xin thị thực mới nếu bạn muốn ở lại lâu hơn. Khi bạn có thị thực này, bạn có thể nộp đơn xin thường trú thông qua thị thực 888 với một số yêu cầu nhất định.
 • Nếu bạn cần thêm thời gian để đăng ký thường trú, bạn có thể nộp đơn xin thị thực 188 mới. Nếu được cấp, bạn sẽ có thể đi đi lại và sinh sống tại Úc trong 6 năm sau ngày cấp thị thực 188 ban đầu. Bạn chỉ có thể gia hạn một lần nữa và được cấp thị thực này một lần.
 • Bảo lãnh cho gia đình cùng sinh sống tại Úc trong thời hạn hiệu lực của thị thực

 

 

 • Gửi báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính, tài sản cá nhân
 • Gửi hồ sơ gốc để sao y công chứng
 • Gửi Thư Đề đạt nguyện vọng (EOI) lên SkillSelect theo bang
 • Nhận Đề cử và Thư mời Nộp đơn Xin cấp thị thực
 • Nộp hồ sơ lên DHA
 • Thẩm định tài sản, chứng minh nguồn tiền, kiểm toán
 • Khám sức khoẻ
 • Thực hiện đầu tư bắt buộc
 • Nhận kết quả
 • Kiểm soát đầu tư (Trong 2 năm đầu)
 • Xin thường trú

 

 

 • Chi phí nộp đơn từ 7,880 AUD đối với người nộp đơn chính
 • 3,940 AUD cho người phụ thuộc trên 18 tuổi  
 • 1,975 AUD cho người phụ thuộc dưới 18 tuổi