VISA 188A ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH SÁNG TẠO
ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH SÁNG TẠO
Đây là thị thực tạm thời 4 năm, dành cho những người muốn sở hữu và quản lý một doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại Úc.

Lưu trú

4 năm 3 tháng

Thời gian xét duyệt

Không có thời gian tiêu chuẩn cho việc xét duyệt loại visa này

Khi sở hữu visa này bạn có thể:

 • Điều hành một doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại Úc
 • Bảo lãnh các thành viên gia đình đủ điều kiện trong thời gian tạm trú
 • Nộp đơn xin lên thị thực thường trú 888

Yêu cầu

 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú
 • Cung cấp bằng chứng về kết qủa kinh doanh của bạn (doanh thu hàng năm, cổ phần sở hữu)
 •  Sở hữu tổng tài sản cá nhân và kinh doanh ròng ít nhất là 800.000 AUD

 

 • Bạn phải được đề cử bởi một cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ Úc, trước khi được mời nộp đơn xin thị thực này.
 • Dưới 55 tuổi, trừ khi nhà nước hoặc lãnh thổ được chỉ định xác nhận rằng người nộp đơn sẽ mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú
 • Bạn và đối tác của bạn không được có lịch sử tham gia vào các hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư có tính chất không được chấp nhận ở Úc.
 • Sở hữu tổng tài sản cá nhân và kinh doanh ròng ít nhất là 800.000 AUD
 • Cung cấp bằng chứng về kết qủa kinh doanh của bạn (doanh thu hàng năm, cổ phần sở hữu)
  • Trong 2/4 năm tài chính ngay trước khi bạn nhận Thư mời Xin thị thực, bạn phải có cổ phần sở hữu tại 1 hoặc 2 doanh nghiệp có doanh thu ít nhất 500.000 AUD trong mỗi năm đó.
  • Cho dù bạn có 1 hoặc 2 doanh nghiệp, bạn phải sở hữu ít nhất:
   • 51%, trong tổng giá trị doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có doanh thu dưới 400.000 AUD mỗi năm
   • 30%, trong tổng giá trị doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có doanh thu từ 400.000 AUD trở lên mỗi năm, hoặc
   • 10%, trong tổng giá trị doanh nghiệp nếu doanh nghiệp được điều hành bởi một công ty niêm yết công khai
  • Nếu doanh nghiệp của bạn cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật hoặc thương mại, bạn phải dành ít hơn một nửa thời gian của mình để triển khai các dịch vụ đó, thay vì quản lý chung cho doanh nghiệp.
 • Khi bạn được mời nộp đơn xin thị thực này, bạn, đối tác của bạn hoặc bạn và đối tác của bạn kết hợp phải có tổng tài sản ròng và tài sản cá nhân ít nhất là 800.000 AUD. Tiền của bạn phải có sẵn để chuyển đến Úc trong vòng 2 năm kể từ khi chúng tôi cấp visa.
 • Bạn phải có một sự nghiệp kinh doanh thành công và mong muốn đích thực để liên tục sở hữu và quản lý một doanh nghiệp ở Úc.
 • Không có khoản nợ đối với Chính phủ Úc
 • Nếu bạn hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình nợ tiền của Chính phủ Úc, bạn hoặc họ phải trả lại hoặc có một thỏa thuận được chấp thuận để trả lại.
 • Chưa có visa bị hủy hoặc đơn bị từ chối

Bạn có thể không đủ điều kiện cho thị thực này nếu bạn đã bị hủy visa hoặc từ chối khi bạn ở Úc.

 

 

 • Điều hành một doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại Úc
 • Ở lại Úc trong vòng 4 năm 3 tháng
 • Nộp đơn xin lên thị thực thường trú 888
 • Ra vào Úc nhiều lần trong khoảng thời gian hiệu lực của thị thực
 • Ở lại lâu hơn
  • Đây là một thị thực tạm thời. Bạn phải nộp đơn xin thị thực mới nếu bạn muốn ở lại lâu hơn. Khi bạn có thị thực này, bạn có thể nộp đơn xin thường trú thông qua thị thực 888 với một số yêu cầu nhất định.
 • Nếu bạ n cần thêm thời gian để đăng ký thường trú, bạn có thể nộp đơn xin thị thực 188 mới. Nếu được cấp, bạn sẽ có thể đi đi lại và sinh sống tại Úc trong 6 năm sau ngày cấp thị thực 188 ban đầu. Bạn chỉ có thể gia hạn một lần nữa và được cấp thị thực này một lần.
 • Bảo lãnh cho gia đình cùng sinh sống tại Úc trong thời hạn hiệu lực của thị thực​​​​​​

 

 

 • Gửi báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính
 • Gửi hồ sơ gốc để sao y công chứng
 • Gửi Thư Đề đạt nguyện vọng (EOI) lên SkillSelect theo bang
 • Nhận Đề cử và Thư mời Nộp đơn Xin cấp thị thực
 • Thực hiện Đầu tư 1 phần
 • Nộp hồ sơ lên DHA

 

 • Thẩm định tài sản, chứng minh nguồn tiền, kiểm toán
 • Khám sức khoẻ
 • Nhận kết quả
 • Thực hiện đầu tư bắt buộc
 • Kiểm soát đầu tư (Trong 2 năm đầu)
 • Xin thường trú

 

 

 

 • Chi phí nộp đơn từ 5.375 AUD đối với người nộp đơn chính
 • 2.685 AUD cho người phụ thuộc trên 18 tuổi
 • 1.345 AUD cho người phụ thuộc dưới 18 tuổi.