Bản tin di trú quốc tế

Cập nhật đề cử của Tiểu bang / Lãnh thổ Úc cho thị thực diện Tay nghề và Kinh doanh tháng 8 năm 2020

Dưới đây là trạng thái tóm tắt hiện tại, theo sau là mô tả chi tiết cho từng tiểu bang và vùng lãnh thổ.

Một số ít vị trí đã được phân bổ cho các Tiểu bang và Vùng lãnh thổ cho các đề cử có tay nghề cao (diện 190 và 491) và Doanh nghiệp (diện 188 và 132).

Trạng thái hiện tại:

Tiểu bang/Lãnh Thổ

Kỹ năng

Kinh doanh

Australian Capital Territory

Chỉ nhận đơn Onshore

Chưa mở

South Australia (Nam Úc)

Mở 31/08

Mở 7/09

Victoria

Sớm mở lại

Chưa mở

Tasmania

Sớm mở lại

Chưa mở

New South Wales

Chưa mở

Chưa mở

Northern Territory

Chỉ nhận đơn Onshore

Chưa mở

Queensland

Chưa mở

Chưa mở

Western Australia

Chưa mở

Chưa mở

ACT

ACT là nơi đầu tiên mở chương trình đề cử Tiểu bang và Lãnh thổ được giảm bớt của mình cho các phân lớp 190 và 491. Vùng lãnh thổ ACT đã công bố danh sách tay nghề mới với số lượng các chỉ tiêu đã được đặt ra theo phân loại nghề nghiệp. Yêu cầu cư trú của ACT đã thay đổi, chỉ xét duyệt các đơn được nộp tại Úc.

​​​Vòng mời đầu tiên được tổ chức vào ngày 20/08/2020, với 145 lời mời được thực hiện, bao gồm 26 người giữ visa 457 và 482.

Hiện tại chưa có chỉ tiêu với visa 188 và 132.

South Australia (Nam Úc)

Các yêu cầu đề cử của tiểu bang đã được sửa đổi sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 8 năm 2020.

Di cư diện tay nghề sẽ bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 khi chính phủ tiểu bang sẽ bắt đầu xem xét các EOI và lời mời gửi đơn đăng ký. Đây là thay đổi trong quy trình đối với Nam Úc, nơi những người nộp đơn trước đây phải nộp đơn trực tiếp.

Di cư diện kinh doanh sẽ bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 năm 2020 khi các bản Ý định đệ trình đơn sẽ được xem xét và lời mời nộp đơn được đưa ra.

Victoria

Chính phủ Victoria đang chuẩn bị mở lại chương trình đề cử thị thực với các chính sách và tiêu chí đề cử mới.

Không có thông báo về chương trình thị thực kinh doanh đã được thực hiện.

Tasmania

Các đề cử sẽ tập trung vào hệ thống y tế công cộng của tiểu bang và phục hồi kinh tế. Không có thêm chi tiết nào được nêu ra.

NSW

Chưa có thông tin chi tiết.

Queensland

Chưa có thông tin chi tiết.

Lãnh thổ phía Bắc (Northern Territory)

Chính phủ Lãnh thổ phía Bắc đã không mở chương trình đề cử của tiểu bang /vùng lãnh thổ của mình cho năm 2020-21 nhưng vẫn đang tiếp tục nhận đơn xin đề cử. Đơn đăng ký được đóng đối với các ứng viên nước ngoài.

Đơn xin đề cử doanh nghiệp không được chấp nhận tại thời điểm này.

Western Australia (Tây Úc)

Chưa có thông tin chi tiết.


BẢN TIN KHÁC

BREAKING NEWS

BREAKING NEWS

Chính phủ Úc sáng nay vừa ra thông cáo báo chí mới nhất về quyết định của mình đối với loại hình Thị thực Đầu Tư 188 và 132.

Xem thêm

Ngân sách mới của Úc ảnh hưởng đến các dạng visa tay nghề thế nào?

Ngân sách mới của Úc ảnh hưởng đến các dạng visa tay nghề thế nào?

Chính phủ Úc sẽ tập trung vào việc thu hút những di dân có tay nghề cao, chẳng hạn như số lượng visa Global Talent tăng gấp 3 lần, và ưu tiên những người xin visa tại Úc để phục hồi kinh tế, sau khi biên giới quốc tế mở cửa trở lại.

Xem thêm

QUỐC TỊCH, SONG TỊCH VÀ ĐA TỊCH CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

QUỐC TỊCH, SONG TỊCH VÀ ĐA TỊCH CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Các quy định về Quốc tịch, Song tịch và Đa tịch của các nước trên thế giới

Xem thêm